Prána - pránická výživa


Zobrazit obsah

Přechod na pránu

Přechod na pránu

Co je to prána

Je to slovo, které vychází z hinduistické tradice a sice v jednotlivých disciplínách jógy, konkrétně v hatajóze, se pracuje s dechovými cvičeními pránajána – ovládnutí dechu jinými slovy. V taoistické čínské tradici, se používá výraz Čchi, Thai-Čchi, Čchi-Kung – ovládnutí energie, v Japonsku se používá Ki, v Polynésii termín Manas. Všechny tyto výrazy označují to, co je pro mě životní energií.

Prána existuje na všech úrovních stvoření. Pokud se vydáte do hor nebo pralesa, i do hlubokého lesa stačí, možná si všimnete světelných částic ve vzduchu, které se rychle pohybují. Ti, kteří ten zážitek mají, mají dobře vyvinutou intuici neboli třetí oko. Ty malé světelné částice jsou vzdušná prána. Prána však existuje i v tekutinách, a když si například položím ruce určitým způsobem na krk, za určitou dobu se mé sliny přemění v tekutinu, které se říká Soma – termín hinduistické tradice. Je to sladká tekutina, projev prány v tekutině. V slinách, které klouzají do žaludku a jsou sladké jako med. Pokud půjdu ještě na hrubohmotnější úroveň, kde se energie projevuje pomaleji, v této podobě se práně říká Vibuty – je to základní prach stvoření. Hmota, z níž všechno tryská. V Indii existují mistři, kteří jsou schopni vytáhnout Vibuti z ničeho a ze všeho zároveň, pomocí své ruky a tento mistr je schopen zhmotnit tuto energii z čehokoli a kdykoli. Je schopen ze stejné energie vytvářet šperky, drahé kameny. Tím chci říct, že prána existuje ve všem, co je stvořeno. Budeme používat generický výraz prána.

Jak jsem tedy řekl, prána je všudypřítomná a co je tedy touto životní energií? Když se zeptáte vědce, co je život, shrne všechny podmínky, za kterých je život nemožný. Nevysvětlí však, co je životní energie. Jak se stane, že z malého semínka vyroste dvacetimetrový strom. Jak se z malé výchozí buňky může za 9 měsíců narodit lidská bytost. Životní energie je nekonečná a všemocná. Otázkou je, jak se já mohu touto životní energií živit. Odpovědí na to je, tak, jak to řeší většina lidí, tj. jídlem.


21denní přechod na pranickou výživu

Je potřeba rozlišovat mezi dvěma věcmi a sice mezi půstem a pranickou výživou. Hladovění znamená, že žijete ze svých tělesných rezerv. Když rezervy dojdou, tak se skácíte, protože už jste bez sil a pokud budete pokračovat v tomto stavu, kdy tělo už nemá rezervy a tělo nemá potravu, dojdete k limitní váze a jakmile překročíte tento bod, tak i kdybyste začali znova jíst, budete ztrácet váhu až do smrti.

Hladovění je něco, kdy setrváváte v dualistickém vnímání já na jedné a vesmír na straně druhé. A protože zásoby člověka jsou omezené, jakmile dojdou, zemře.

Naproti tomu v pranické části existuje výživa. Já se vyživuji. Vnímáte ten rozdíl? Já nepřestávám jíst, což je podstatou hladovění. Já se vyživuji a to bohatě, hojně. Proto žiji již devátým rokem tímto způsobem. První věc, kterou je třeba udělat, je poučit své buňky. Řeknu jim od toho a toho data se začnu vyživovat hojně, pomocí prány. Vnímáte ten rozdíl?
Jsou to 2 úplně rozlišné věci!

Číslovka 21 je svým způsobem posvátná. Je to 3×7. Je to číslo, které se pojí s iniciací, se zasvěcením. 21 je tarotových ka­ret.

První týden je nastolení procesu. Za tím účelem využijete toho, co tělo zná, a sice když se přiblíží doba, kdy běžně jíte, kručí vám v břiše, vnímáte ty pocity v žaludku. To jsou normální projevy, které jdou z reptiliánské části mozku…souvisí s vašimi instinkty a slouží k uvědomění toho, že máte hlad. A my toho signálu využijeme k tomu, abychom v poledne a večer provedli vědomou vizualizaci, v níž si představíme bílou pránu, jak proniká celým tělem až do těch nejzazších buněk. Budeme to provádět 3–4 dny, jak jsem řekl v poledne a večer, a najednou se stane, že buňkám to docvakne. Že potrava, kterou od teď budete mít, je prána. Jakmile k tomu dojde, jako mávnutím kouzelného proutku přestanete mít hlad. Jakmile to nastane, už to bude snadné.

V druhém kroku dojde k rozšíření schopností vašich smyslových orgánů. Vaše smyslové orgány budou fungovat tak, jak jste si nikdy nedokázali představit. Já když jsem procházel 21 denním procesem jsem jednou v dlouhé tramvaji stál na jednom konci a na druhém konci nastoupila dívka se sendvičem a jak jedla, tak všechno co jedla jsem vnímal. Veškeré vůně. A jakmile člověk cítí, má také vjem chuti. Kdybych šel např. do obchodu a rukou bych projel nad vystaveným ovocem nebo se některého ovoce dotkl, budu vyživen tím vjemem toho ovoce, barvou toho ovoce, pokud ucítím, budu mít vjem chuti. Vůbec nepotřebuji, abych se do něčeho zakousl. Všechny smysly se vám zesílí a zaostří a budete mít kompletní dojem, jako byste jedli a přitom vaše buňky dostanou z prány to, co potřebují. V tomto se blížíme zvířatům. Psi jsou schopni vyčuchat člověka pod zřícenou budovou, žraloci cítí krev na 10 km, supi jsou schopní vysondovat zahrabané mrtvoly v zemi. Znovu objevíte sílu svých smyslů, protože v normálním stavu, kdy se živíte normální potravou, tak ta je znehodnocuje. Potravinářsko-zemědělské podniky přidávají sůl, cukr, barviva, aditiva, zvýrazňovače a jak se tyhle všechny věci jinak jmenují. Všechny tyhle látky způsobují, že vy už žádnou chuť nemáte, stejně tak jako má většina lidí ucpaný noc, kterým prostě necítí. Takže opravdu, když zjemníte svou potravu a pak přejdete na potravu pranickou, pak rázem objevíte smyslový svět svých počitků. Vaše vnímání se neuvěřitelným způsobem rozšíří a zároveň si vypracujete schopnost přitahovat pránu. Na cokoli upřete své smysly, z toho taháte pránu. A navíc získáte 6. smysl – kinestetické čidlo a sice, získáte schopnost vyživovat se z prostředí kde jste. Z atmosféry, krajiny, krásných tvarů, hudby, soch, obrazů atd… Zkrátka všechny smysly dohromady vám dají možnost čerpat pránu ze všeho. Stejným způsobem, jako jste byli zamilováni a neměli jste hlad…ve francouzštině se tomu říká žít o lásce a čerstvé vodě. Pranický stav se velice silně podobá stavu zamilovanosti. Žijete z toho, co vás obklopuje, z celého vesmíru. Cítíte k němu lásku a vesmír vám tu lásku vrací, posílá zpět.

Čili první týden zostří a zesílí vaše orgány, vyvine se kinestetický smysl a zároveň probíhá čištění buněčných vzpomínek. V prvním týdnu je přístup k fyzickým vzpomínkám, v dalším týdnu k duševním nebo dokonce i duchovním. Ve třetím týdnu se využívá prostor k zavedení tří kritérií.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výše uvedené z mého pohledu znamená:

Nepřistupovat k přechodu na pranickou výživu jako k půstu, jinak dochází ke zmatenému programování buněk!!!

Buňky jednoznačně naprogramovat...od teď se budeme živit pránou a tečka. Nemotat do toho žádné myšlenky na hladovění nebo opětovný přechod na pevnou stravu.

Nepřijímat nic, co obsahuje pevné složky, vč. ovocných šťáv, bylinkových čajů atd...je to jídlo.

Pít pouze čistou vodu, nejlépe demineralizovanou (RO nebo destilku), aby byla hladová a brala co nejvíce bordelu.

Při pocitu hladu vizualizovat přijímání bílé prány, jak se dostává do každé buňky těla. Dýcháním, aurou, jakokoli. Prostě to do sebe dostat.

Příjem tekutin řídit intuitivně. Spoléhat na superinteligenci vlastního těla, které si umí říct co potřebuje a co ne. Jasnou kontrolu dává barva moči.

Přežít celý proces čištění buněčných vrstev, kdy se může objevit cokoli. Jednorázové nemoci, strachy, spavost, nespavost, ...

Zvýšení senzitivity smyslových orgánů a vytvoření dalšího, by mělo mohlo ukazovat, že se vše vyvíjí, jak má.

V závěru posledního týdne testovat plnění tří kritérií.

Úvod | Osobní příprava | Přechod na pránu |    Tři kritéria |               Co získám |    Co ztratím |  Otázky a odpovědi |                 Odkazy |                Denik | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět do hlavní nabídky