Prána
je hrubá forma mysli

Nemá smysl z toho dělat vědu

smyslem života je poznat pravdu ne pránu

poznáním pravdy (nestvořeného podkladu mysli) zmizí i hračičky s pránou (objektem mysli)

zkoumáním prány (objektu mysli) nelze dosáhnout pravdy (nestvořeného podkladu mysli)

poznávající, dosahující, zkoumající, usilující, nervózní i zamilovaná umí být jen mysl

ať se v mysli objevuje jakákoli myšlenka, podklad zůstává neměnný

podklad je jak bytím, tak vědomím, tak blahem
(to jsou 3 různé výrazy pro jedinou "vlastnost" podkladu tj. že je)

máš-li v tomto životě přejít na pránu, stane se to,
ať se tě to líbí nebo ne

to samé platí naopak, proto si zapiš za uši

žij blaze a dlouho